Komentář k obrazu Mezi domky 20 x 20 cm

Autorské dílo - Jiří Janulík