Komentář k obrazu Já hoře 70 x 50 cm

Autorské dílo - Jiří Janulík