Komentář k obrazu Na kopci 40 x 35 cm 2022

Autorské dílo - Jiří Janulík