Komentář k obrazu Letní vánek na haldě 2018

Autorské dílo - Jiří Janulík