Komentář k obrazu K ránu 70 x 60 cm

Autorské dílo - Jiří Janulík