Komentář k obrazu Maratova smrt 18 x 12 cm

Autorské dílo - Jiří Janulík