Komentář k obrazu Ve větru 10 x 15 cm (rám 19 x 24,5 cm)

Autorské dílo - Jiří Janulík