Komentář k obrazu Motýli 50 x 50 cm

Autorské dílo - Jiří Janulík