Komentář k obrazu olej na plátně 40 x 30 cm

Autorské dílo - Jiří Janulík