Komentář k obrazu Můj autoportrét v rámu, olej 80 x 65 cm

Autorské dílo - Jiří Janulík