Komentář k obrazu Kresba tužkou A3

Autorské dílo - Jiří Janulík