Komentář k obrazu Jano, olej 33 x 39 cm

Autorské dílo - Jiří Janulík