Komentář k obrazu Suchá jehla A5

Autorské dílo - Jiří Janulík