Komentář k obrazu Baron Prášil, suchá jehla A5

Autorské dílo - Jiří Janulík