Komentář k obrazu Divoženka, suchá jehla A5

Autorské dílo - Jiří Janulík