Komentář k obrazu Hlava, tužka a bílá tempera A4

Autorské dílo - Jiří Janulík