Komentář k obrazu Město, tužka A4

Autorské dílo - Jiří Janulík