Komentář k obrazu Holubice, prašný pastel A3

Autorské dílo - Jiří Janulík