Komentář k obrazu Jen tak sedět a nic nedělat, tužka A4

Autorské dílo - Jiří Janulík