Komentář k obrazu Nekonečná úzkost, tužka A4

Autorské dílo - Jiří Janulík