Komentář k obrazu O ženách, tužka A4

Autorské dílo - Jiří Janulík