Komentář k obrazu Kašpar 20 x 20 cm

Autorské dílo - Jiří Janulík