Komentář k obrazu Jen tak ležet a nic nedělat, tužka A3

Autorské dílo - Jiří Janulík