Komentář k obrazu Absolutní proměna 30 x 20 cm

Autorské dílo - Jiří Janulík