Komentář k obrazu Hlava otevřená, tužka A3

Autorské dílo - Jiří Janulík