Komentář k obrazu Za oknem, tužka A3

Autorské dílo - Jiří Janulík