Komentář k obrazu Ješitná převaha, perokresba A3

Autorské dílo - Jiří Janulík