Komentář k obrazu Klapka na zlínský filmový fest. 2016

Autorské dílo - Jiří Janulík