Komentář k obrazu Jezdec ze spanilé jízdy 40 x 30 cm

Autorské dílo - Jiří Janulík