Komentář k obrazu Dvůr plný neviditelných tváří 30 x 40 cm

Autorské dílo - Jiří Janulík