Komentář k obrazu Viklan 50 x 40 cm

Autorské dílo - Jiří Janulík